.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Ingatlan üzemeltetés - 2024.03.20.

Az EVAT Zrt. 2024. március 20-án 10 órakor nyílt versenyeztetés útján kívánja üzemeltetésbe adni a tulajdonában, illetve kezelésében levő nyilvános illemhelyeket.

 

Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3. sz. EVAT Zrt. Tanácsterem
Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre
kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.

A licitlépcső: 5.000,- Ft.

A licites eljárás feltételeiről további felvilágosítás személyesen az EVAT Zrt. vagyongazdálkodási
és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon a 36/511-735-ös számon kérhető. A helyiségek a
nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthetőek a fenti elérhetőségen egyeztetett időpontban.

A helyiségek üresen kerülnek bérbeadásra.
A helyiségek albérletbe nem adhatóak.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat.
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll.


Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
• személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
• egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
• ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
• az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt
nyilatkozat
• EVAT Zrt felé nincs díj tartozása.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás