.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Általános közzétételi kötelezettségek

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK  
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  
1. Hivatalos név (teljes név) Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhely H-3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) H-3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 36 511-777
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. Központi elektronikus levélcím Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7. A honlap URL-je www.evatzrt.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálat »
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
10. Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélszolgálat »
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása »
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői  
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A EVAT Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A EVAT Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK  
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek  
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Tagvállalatok »
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Tagvállalatok »
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Tagvállalatok »
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Tagvállalatok »
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.5. LAPOK JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV  
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Egri Törvényszék Cégbírósága
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

A tevékenység, működés adatai 

2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK  
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege EVAT Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
Javadalmazási szabályzat, alapszabály, SZMSZ
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Gazdaságfejlesztési, befektetésszervezési, vállalkozásfejlesztési tevékenység ellátása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése  
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjéről
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jog
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3300  Eger Zalár u. 1-3. tel: 06 36 511 777
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kónya Tamás
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Székhely: 3300 Eger, Szent János u. 2.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: 06 36 426 386
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai EVAT Zrt. 2021. évi közérdekű adatigénylések adatlap
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása JELENLEG NINCS A EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

 Gazdálkodási adatok

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK  
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája JELENLEG NINCS AZ EVATZrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai EVAT Zrt. Állami Számvevőszék jelentése 
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Közzétételi egység: Működési statisztika JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK  
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2021. évi Üzleti terv 
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók  
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói EVAT Zrt. - 2021. évi Éves beszámoló 
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3.3. MŰKÖDÉS  
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok EVAT Zrt. 2021. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege EVAT Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye
II. Közzétételi egység: Támogatások JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Közzétételi egység: Szerződések JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. Közzétételi egység: Koncessziók JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések JELENLEG NINCS AZ EVAT Zrt.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről EVAT Zrt.  közbeszerzési terve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás