.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Cégismertető

Az EVAT Zrt. történetének jelentős állomásai

 • 2001. november 26-án szervezetracionalizálás útján 100%-ban önkormányzati tulajdonú részvénytársasággá vált, amelynek fő profilja a távhő-szolgáltatás, valamint a vagyongazdálkodás és üzemeltetés.
 • 1991. augusztus 1-jén az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaságot 80-20% arányban, önkormányzati alapítványi és kis részvényesi tulajdoni hányaddal, azzal a céllal (küldetéssel) hozták létre, hogy elkötelezetten részt vegyen Eger Megyei Jogú Város zavartalan üzemeltetésében.
 • 1972-ben megkezdődött az egri távfűtés története egy ún. termo konténer üzembe helyezésével. Eger Város Tanácsa 1973-ban bízta meg az IKLV-t az épülő táv-hőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával.
 • Az EVAT Zrt. jogelődje, az Eger Város Tanácsa 1971 júliusában alapított Egri Ingatlankezelő - Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat (IKLV). A vállalat feladata az állami tulajdonba került lakások bérlőivel a szerződések megkötése, a szerződési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, ill. a szükséges felújítások, karbantartások elvégzése volt.
 • 2003 márciusától komoly szerepet vállal az Rt. Eger város idegenforgalmi és kulturális életében azzal, hogy megnyitotta kapuit az ún. Történeti Tárháznak, a Kopcsik Marcipánia - nak és Harangöntő – Ház - nak.
 • 2004 márciusától a társaság ellátja Eger városában a fizető parkolók, a piaccsarnok és a Szépasszony-völgy területének üzemeltetési feladatait, valamint a rágcsálómentesítést.
 • 2004-es évtől kezdve könyvviteli és bérszámfejtési tevékenységet végez a társaság más önkormányzati cégek számára.
 • 2006 márciusától az Egri Városfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. beolvadásával az egri Tűzoltó Múzeum is társaságunkhoz került.
 • 2007 szeptemberében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító döntésével a Városi Televízió Eger Kht. üzletrészét beapportálta az EVAT Zrt-be, alaptőke emelés jogcímen.
 • 2008 novemberében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító döntésével, az egyszemélyes Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzletrésze elidegenítésre került az EVAT Zrt. javára.
 • 2004 év végétől tulajdonosi döntés alapján a Társaság egy struktúraátalakítást célzó átvilágítás után „úgynevezett” törzsházi formában irányította a korábban önkormányzati felügyeletű gazdasági társaságok egy részét (kft-ket) 2007-ig, amikor is a tulajdonos önkormányzat egyszemélyes részvénytársasággá alakította a Zrt-t, ugyanakkor tovább bővítette cégcsoport szintű feladatkörét.

Jelenleg ez a társasági forma érvényes.

EVAT Zrt. jelenlegi működése

 • A Társaság rövid neve: EVAT Zrt.
 • Cégjegyzék száma: 10-10-020014
 • Alapítás időpontja:1991.augusztus 1.
 • Zártkörűen működővé alakulás időpontja: 2006.03.23.
 • A Társaság székhelye: 3300. Eger Zalár J. u. 1-3. sz.
 • A Társaság telephelye: 3300. Eger Malomárok út 28. sz.; 3300 Eger Törvényház u. 15.

Az EVAT Zrt. tulajdonosa 100%-ban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Felettes, illetve felügyeleti szervek, jogorvoslati fórumok adatai

Szervezeti felépítés:A Zrt. kiemelt tevékenységei:

      Az EVAT Zrt. tevékenységét divíziók látják el az alábbiak szerint:

 • Az Igazgatási Divízió feladatkörébe tartozik a szervezet működésével kapcsolatos tevékenységek összefogása, a titkársági feladatok és az integrált irányítás koordinációja, a fejlesztési koncepciók meghatározása, az IT rendszerek, vagy az IT rendszerekhez bármilyen módon fizikálisan vagy virtuálisan kapcsolódó egyéb szolgáltatások működtetése (levelezés, storage rendszer, wireless rendszerek). A Zrt. és a cégcsoporthoz tartozó szervezetek számára IT szolgáltatások és IT valamint jogi szaktanácsadások nyújtása, az adatvédelmi törvénynek való megfelelés és az adatvédelem felügyelete, az informatikai és  számítástechnikai csoport feladatainak koordinálása. A fizető parkolók és a parkolással kapcsolatos fejlesztési lehetőségeinek felmérésében, előkészítésében történő közreműködés, kiemelt tekintettel az informatikai területre.
 • A Műszaki Divízió a Műszaki Igazgató által felügyelt divízió. Feladata a vagyongazdálkodási csoportok által ügyvitelileg kezelt önkormányzati és saját tulajdonú ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek kezelésével (pl. parkolók), gazdálkodásával összefüggő műszaki feladatok teljes körű koordinációja, ideértve a karbantartások, állagmegóvások és kapcsolódó vagy egyéb műszaki beruházások, fejlesztések feladatellátásának, a hibaelhárítás, a karbantartás, a részleges felújítás megszervezése, előkészítése. A Műszaki és beruházási csoport tartozik a divízió felügyelete alá.
 • A Távhő divízió feladatkörébe tartozik a távhő előállítása, a gázmotoros erőműből származó távhő átvétele, a távhő szétosztása, mérése és szolgáltatása a végfelhasználók felé.  A saját tulajdonú termelői- és  szolgáltatói berendezések fejlesztése, állandó működőképes állapotban tartása, szükség szerinti megújítása úgy, hogy a szolgáltatás mindkét fél számára gazdaságos legyen, ezek folyamatos karbantartása és üzemeltetése,  beleértve ebbe a gázmotoros erőmű üzemeltetését is. A fogyasztók részére fűtési és meleg víz célú hőenergia folyamatos, zavartalan biztosítása a felhasználók igénye szerinti mértékben, hiteles hőmennyiségmérés alapján elszámolva, legkevésbé környezetterhelő módon.
 • A Vagyongazdálkodási divízió feladatkörébe tartozik az önkormányzati és saját tulajdonú ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek kezelésével, gazdálkodásával összefüggő feladatok. Részletesebben, Eger város területén az önkormányzati és saját tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetése, a teljes körű bérbeadási tevékenység ellátása, a kapcsolódó díjak beszedése, az ingatlanforgalmi értékbecslés, a piaccsarnok és kiállítóhelyek üzemeltetése, és a Szépasszony-völgy infrastruktúrájának üzemeltetése, a rágcsálómentesség fenntartása. Társaság tulajdonában lévő faházak, sátrak bérbeadás útján történő hasznosítása. Kiállítások, vásárok rendezése, szervezése. A Társaság által folytatott társasházkezelési tevékenység bonyolítása, beleértve a társasházi közös képviselethez tartozó feladatok ellátását, és a társasházi tulajdonosokkal történő elszámolást, valamint az ügyfélszolgálat fenntartását. Az életjáradék szolgáltatás keretében a tulajdonszerzés lebonyolítása, a tulajdonosi jogok gyakorlása. Hátralékos ügyfelek nyilvántartása, a meg nem fizetett díjak behajtásával kapcsolatos eljárások megindítása. A fizető parkolók és a parkolással kapcsolatos tevékenységek ügyvitele, fejlesztési lehetőségeinek felmérése, előkészítése. A felszíni parkolóhelyek üzemeltetésének ellenőrzése, parkolóház gazdaságos működtetésének megszervezése és ellenőrzése.
 • A Gazdasági divízió feladatkörébe tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos pénzügyi, számviteli nyilvántartások elkészítése, illetve az ehhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli teendők ellátása, valamint a Zrt. és a cégcsoporthoz tartozó szervezetek számára számviteli-, bérszámfejtési-, adó-, és járulék ügyviteli szolgáltatás nyújtása.


A Zrt-nek teljes irányítási rendszere van, olyan állomásokkal, mint az

 • ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítás (SGS Hungária Kft.)
 • ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítás (SGS Hungária Kft.) 
 • Integrált Gazdaságirányítási Rendszer (IGR) Libra6i támogatása mellet 2007. évtől bevezetve.

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás