.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Etikai szemlélet

Szakmaiság, minőségi munkavégzés, felelősségvállalás, innováció

Az EVAT Zrt. valamennyi munkatársával szembeni elvárás, hogy szakmai és általános ismereteit, jártasságait, készségeit és képességeit folyamatosan fejlessze, munkáját szakszerűen és színvonalasan lássa el. Vállaljon felelősséget tevékenységéért, döntéseiért, valamint fogadja el és tegye magáévá - a stratégiai tervekben megfogalmazott célkitűzések napi végrehajtása során is - a minőségi munkavégzés követelményrendszerét.

A folyamatosan változó környezethez való sikeres alkalmazkodás érdekében legyen nyitott az újdonságok befogadására, azok alkalmazására. A jobbítás igényével, a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében kezdeményezően lépjen fel, továbbá vállalja az újítással járó többletterheket, nehézségeket. Munkáját és életét hassa át a professzionalizmus.

Elkötelezettség, megbízhatóság, a társadalmi elfogadottság erősítése.

Az EVAT Zrt. valamennyi munkatársa fegyelmezett és etikus munkavégzéssel, illetve az általánosan elfogadott normák szerinti életvitellel járuljon hozzá a Részvénytársaság jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek megismertetéséhez és tudatos közvetítéséhez. A reá bízott javakkal, értékekkel, eszközökkel, a megismert szakmai módszerekkel, információkkal a lehető legnagyobb gondossággal járjon el.

Együttműködés

A közös célok eléréséért segítőkészséggel párosuló, folyamatos együttműködést, jó munkatársi kapcsolatok kiépítését és fenntartását, a kollegialitás megteremtését kell a Zrt-nél dolgozó személyektől elvárni.A Zrt. dolgozója köteles olyan magatartást tanúsítani, amely elősegíti az egymás közötti, a szervezeten belüli, a szervezetek közötti és szervezeten kívüli megfelelő együttműködést és jó kapcsolatok kialakítását.

Titoktartás

A Zrt. dolgozója köteles megőrizni a munkája során tudomására jutott információkat, különösen az üzleti titoknak minősülő minden adatot, tényt, információt. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, illetéktelen személyek tudomására, kivéve amennyiben az információ közlése jogszabályi, vagy szakmai kötelezettsége.

 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2. §-a alapján

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás