.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Az egri távhő története

Az egri távhőszolgáltatás története

1972: december 26-án kezdődött az egri távfűtés története, egy 174 db lakást és 2 db közintézményt ellátó termokonténer üzembe helyezésével.

1973: Az épülő távhőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával Eger Város Tanácsa, a mai EVAT Zrt. jogelődjét, az Ingatlankezelő-Közvetítő és Lakásberuházó Vállalatot bízta meg. Ez évben a rendszer kiegészült egy széntüzelésű Thrumann mozdonykazánnal.

1974: Áprilisban átadásra került a város távhőszolgáltató rendszerének máig legnagyobb létesítménye a Fűtőmű (Malomárok u. 28.), 34 MW beépített hőteljesítménnyel.

1977: Átminősítés következtében a Grónay utcában elindult a távfűtés, ami 2 lakóépület és 1 családi ház, összesen 93 lakás és 15 lakással egyenértékű közület fűtését jelentette.

1983: A Fűtőmű bővült 2 db, egyenként 23 MW hőteljesítményű, forróvizes kazánnal.

1984: Veres Péter utcában 3 lakóépület, 90 lakás fűtésével gyarapodott a távfűtés. A vállalat távhőszolgáltatási tevékenysége kiegészült, az Egertől kb. 20 kilométerre fekvő, Bélapátfalva távhőrendszerének üzemeltetésével. Ennek során 187 lakás fűtési célú hőellátásáról kellett gondoskodni.

1988: A távhőrendszer bővülése befejeződött egészen 2004-ig. Elindult a hőközponti rekonstrukciós program.

1991: Az Ingatlankezelő- Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat (IKLV) átalakult EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársasággá (EVAT Rt.). A részvények 79%-a önkormányzati, 21%-a dolgozói tulajdonba került. A távhőszolgáltatási tevékenység egy vegyes profilú társaságban maradt. Az rt. egy korszerű fűtőművet örökölt, korszerűtlen, rosszul méretezett épületszintű fűtési rendszerekkel, hőközpontokkal és átalánydíjas, államilag támogatott árszabással, amit ez év októberében eltöröltek. A bélapátfalvai távhőszolgáltatás a helyi önkormányzat kezelésébe került.

1992: Egerben egy 80 lakásos épületet, PHARE támogatással, fűtés és melegvíz költségosztókkal szereltek fel. Malomárok u. 8., az első korszerűsített lakóépület Egerben. 4 iskola és 3 lakóépület fogyasztói közössége az általány díjas szolgáltatás helyett a mérés szerinti elszámolást választotta. Az rt. belépett a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségébe.

1993: Júliusban bevezetésre került a teljes körű hőközpontonkénti mérés és mérés szerinti elszámolás. Hosszú távú fejlesztési koncepció született az egri távfűtésre vonatkozóan.

1994: A város közgyűlése elfogadta a lakóépületek energiatakarékosságát és egyéni költségelszámolását támogató rendeletet, mely révén a lakossági fogyasztók 40%-os támogatásban részesülhettek.

1996: Az augusztusi hőelszámoláskor a lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a "jól fizetői" kedvezmény.

1998: Ez évben a korszerűsített lakások száma elérte az összes távfűtött lakásállomány 42%-át.

2001: Az EVAT Rt. Igazgatósága független szakértő céggel elvégeztette a távhőszolgáltató rendszer műszaki, gazdasági és pénzügyi átvilágítását. Az átvilágítás megállapította, hogy a költségek minimalizálására való törekvés nem hatott károsan a létesítmények karbantartására, a műszaki állomány fenntartására. Az EVAT Rt. tulajdonosai döntöttek a vagyon mentén történő szétválásról. A kisrészvényesek novemberben kiváltak a cégből. Ezzel a kiválással létrejött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú EVAT Rt., amelynek fő profilja a távhőszolgáltatás és a vagyongazdálkodás, vagyonüzemeltetés. A cég Igazgatósága zárt meghívásos pályázatot írt ki a város távfűtési rendszerének kogenerációs fejlesztésére.

2002: A Fűtőműben befejeződött a gázmotoros fejlesztés megvalósítása, melynek célja a kapcsolt energiatermelés energetikai hasznának a távhőszolgáltatásban való maximális érvényesítése, a hő minél nagyobb arányú kapcsolt termelése. A gázmotorokból származó hő a saját termelésű hőnél, a kapcsolt termelés előnyei miatt, olcsóbb, így a számlázott hődíj októbertől közel 10%-kal csökkent. Ez évben az rt. megszerezte, többek között a hő és melegvíz-szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségirányítási tanúsítványt. Az augusztusi hőelszámoláskor a "jól fizetői" kedvezmény kibővült a közületi fogyasztókkal.

2004: Ez évben két intézmény: a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium és a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola főépülete új fogyasztóként rákapcsolódott a távhőszolgáltatásra. Jogszabályi visszaminősítés következtében megszűnt a távfűtés a Grónay és Veres Péter utcákban.

2005: Elkezdődött a volt Kemping és a Nagylapos területeken a távhővezeték kiépítésének tervezése. Újabb fogyasztóként távhőellátásra kapcsolódott a volt Gyermekváros területén (Iskola u. 1-3.) egy 36 és egy 97 lakásos társasház. A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola további épületeit (étterem-kávézó) is sikerült a távhőellátásba bekapcsolni. Erre az évre tervezett és megvalósított két hőközponti rekonstrukció összesen 425 lakást érintett, az összes lakásállomány közel 10%-át.

2006: Ez évben új távhővezeték épült az "Északi Sporttelep", a "Műjégpálya" és egy jövőbeni "Malomárok u. irányú bővítés" ellátására. Ezzel újabb területek lettek bevonva a távhőellátásba, ill. váltak elérhetővé. Újabb, 28 lakásos társasház kapcsolódott be a távhőellátásba a volt Gyermekváros területén. Megújult a Fűtőmű irodaépületének homlokzata, a nyílászárók cseréje mellett, a falfelület hőszigetelést és új színt kapott.

2007: Újabb, 28 lakásos társasház kapcsolódott be a távhőellátásba a volt Gyermekváros területén (Iskola u. 1-3.). Ez évben befejeződött a 19 éve tartó hőközponti rekonstrukció sorozat, a Neumann János Középiskola és Kollégium hőközpontjának korszerűsítésével, az E40 hőközpont szétválasztásával. 2007. július 1-vel az EVAT Zrt. kilépett a szabad gázpiacra. Ezzel a közüzemi földgázbeszerzésről a szabadpiaci kereskedelemre történő áttéréssel az egri távhőszolgáltató 8%-kal tudta hődíját csökkenteni.

2015: A Fűtőmű hőtermelői kapacitásának kiemelt fejlesztése során az alkalmazott környezetbarát távhőtermelési technológia jelentős energiahatékonysági korszerűsítése valósult meg.
Ebben az évben a korszerű és korszerűsített lakások száma elérte az összes távfűtött lakásállomány 93%-át.

2015
A korábban tervezett biomassza fűtőmű megépülésének meghiúsulása okán, a gázmotoros partner beruházásában az FK1 jelű, HF 7/12 típusú forróvizes gázkazán elbontásra került és helyette telepítésre került egy, a nyári és átmeneti időszakban a fogyasztói hőigényekhez jobban igazodó 2,5 MW teljesítményű HOVAL gyártmányú forróvizes gázkazán. AZ FK1 jelű gázkazán elbontásával egyidőben a HOK 4/12 típusú gőzkazán is elbontásra került és saját beruházásban a gőzkazán helyére egy a ténylegesen szükséges gőztermeléshez igazodó, jóval kisebb teljesítményű Certuss Junior 500 EG típusú 0,5 t/h-os gyorsgőzfejlesztő került telepítésre. A technológiai célú gőzfejlesztő fő funkciója a nyomástartás, illetve a termikus gáztalanítás.

2017
A régi, bizonytalan működésű 2 db SVANEHØJ gyártmányú téli keringető szivattyúk kiváltásra kerültek, helyettük beépítésre került egy új, korszerű frekvenciaváltós KSB gyártmányú szivattyú.
Az Eger, Kapor Elemér u. 2/A. szám alatt épülő 16 lakásos lakóépület bekötő vezetéke került megépítésre, összesen 105 fm nyomvonalon.
Hőközponti rekonstrukció történt az Eger, Cifrakapu u. 37-47. szám alatti lakóépületet ellátó felhasználói hőközpontban. A régi állandó tömegáramú hőközpont változó tömegáramú rendszerhez igazodó hőközponti átalakítása valósult meg.

2018
A távhővezeték-hálózat három végpontjáról - GPRS hálózaton keresztül – szabályozásra kerültek a Fűtőműben levő téli és nyári primer keringető szivattyúk. A hálózaton keresztül érkező három nyomás jel közül, a mindenkori legalacsonyabb értékhez történik a primer keringető szivattyúk fordulatszámának a beállítása, amellyel jelentős villamos energia megtakarítás érhető el.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által 2017-ben bevezetett Távhő Ökocímkét a társaság sikeresen pályázta meg, amely 2018. május 17-én Tapolcán a szövetség konferenciáján átadásra került. Az egri távfűtés besorolása az egyes szempontok szerint:
Primerenergia-hatékonysága: „D”
Zöldenergia felhasználása: „F”
CO2 kibocsátása: „C”
A társaság az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján külső szakértővel elvégeztette a társaság energetikai auditálását, amely kizárólag a távhőtermelési és a távhőszolgáltatási tevékenységet érintette.

2019
Az Új Széchenyi Terv támogatási rendszerében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése c. pályázat keretében cserére került az FK2 jelű HF-7/12-es típusú, közel 45 éves forróvizes kazán. Az új korszerűbb, jobb hatásfokú berendezés egy szintén 8 MW teljesítményű, BOSCH gyártmányú forróvizes kazán, amely kondenzációs üzemre is alkalmas. A kazánban a földgáz eltüzelése egy modern, 11 MW-os WEISHAUPT földgázüzemű blokkégővel történik, amelynek teljesítménye 15-100% tartományban folyamatosan szabályozható a mindenkori fogyasztói hőigénynek megfelelően. Az új blokkégőnek köszönhetően a károsanyag kibocsátás jóval az előírt érték alatt tartható csökkentve ezzel a környezeti terhelést.
Az év során 4 db hőközpont teljes rekonstrukciója történt meg, állandó tömegáramról változó tömegáramra. Ezek a Kallómalom u. 68-84. és a Kallómalom u. 2-12. lakóépületeket, továbbá a Tinódi Sebestyén Tagiskolát illetve a Benedek Elek Óvodát ellátó hőközpontok.
A Szalapart utcában épülő lakópark két épületének távhő ellátásához szükséges bekötővezeték került kiépítésre. A lefektetett előreszigetelt vezeték nyomvonal hossza 30 fm.
A Felsővárosi Sporttelep új épületének távhő ellátásához 68 fm nyomvonalon vezeték került kiépítésre, valamint a megnövekedett teljesítmény igény kielégítésére hőközponti berendezés bővítése történt meg.

2020
A Társaság még 2015-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségéről” című KEOP-5.4.0 kódszámú pályázatán, ami révén 88,68 MFt-os támogatásban részesült.
A megkötött Támogatási Szerződés alapján ezen összeget energiahatékonysági beruházásra kellett 2020. december 31-ig felhasználni, továbbá az összeget más pályázat önrészeként nem lehetett elszámolni.
A szerződési kötelezettségnek eleget téve a Társaság a fűtőműben egy 3 x 80 m3-es primer hőtárolós tartályparkot létesített, amelyre a gázmotor partner is rákötött.

2021
Az 1/2020. (I.16.) MEKH rendelet előírása alapján a Fűtőműben levő téli és a nyári keringető szivattyúk villamos energia almérése valósult meg, mivel ezen berendezések villamos teljesítménye 50 kW-nál nagyobb és az éves üzemidejük az 1000 üzemórát meghaladja.
A lekötött gázteljesítmény túllépésének megakadályozása végett az aktuális földgáz teljesítmény kijelzésére alkalmas rendszer valósult meg.
Az Eger, Töviskes tér 10-11. számú épületek között vasbeton védőcsatornában futó, 40 éves primer hőhordozó közeget szállító szekunder vezeték kiváltása történt meg 30 fm nyomvonalon, előszigetelt vezeték párral.
Primer távhővezeték építés történt a Sugár István u. 7. szám alatt épülő 7 lakásos társasházhoz. Az újonnan épített nyomvonal hossza 60 fm.
A társaság megújította a Távhő Ökocímkét, az új besorolás szerint:
Primerenergia-hatékonysága: „C”
Zöldenergia felhasználása: „F”
CO2 kibocsátása: „C”

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás