.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Az EVAT Zrt., mint közszolgáltató tájékoztatja az autósokat, hogy Eger közterületi parkolóhelyein 2020. július 02. napjától ismét díjköteles a várakozás.

Az EVAT Zrt felhívja az autósok figyelmét, hogy idényjelleggel meghatározott parkolási rend október 01-től az alábbiakra módosul:

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Egri Főegyházmegye, Magyarország Kormánya támogatásával, megkezdte a Bazilika felújítását. A szükséges tervek és engedélyek birtokában, 2019 szeptember 3.-án kerül sor a munkaterület átadására, amely a fizető parkoló területét is érinti és munkaterület lesz, ami ezen időponttól parkolóként nem üzemel.

 

A Parkolóházba jegyváltással és bérlettel lehet parkolni. A bérlet rendszer lehetőséget biztosít az autósoknak, hogy ne csak hosszabb időszakra szóló bérletet, hanem rövidebb időszakra érvényes bérletet is tudnak vásárolni, melyek rugalmasabban használhatók. 

Turista bérlet: négy napra 4000 Ft a parkolóházban!

 

Érvényes parkolási bérletek, díjak:

 • parkolási alapdíj minden nap:                             280,- Ft/óra;
 • bérlet (érvényes: 00.00 - 24.00):                    12.000,- Ft/30 nap
 • nappali bérlet:  06.00 - 19.00:                           7.500,- Ft/30 nap
 • éjjeli bérlet:  18.00 – 08.00:                              4.500,- Ft/30 nap
 • Turista Bérlet (érvényes: 00.00 - 24.00):         4.000,- Ft/4 nap
 • Heti nappali bérlet: 06.00 - 19.00:                    3.500,- Ft/7 nap
 • Éves bérlet (érvényes: 00.00 - 24.00):           90.000,- Ft/360 nap

 

Elektromos autóját gyorsan töltheti a 2x2 csatlakozón keresztül, mely egyenként 22 KW teljesítményű.

Csaknem félmilliárd forintból alakít ki munkásszállót a Kistályai úton kormányzati támogatással az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő (EVAT) Zrt. A beruházásnak köszönhetően 1440 négyzetméteren 111 férőhelyet hoznak létre.

Fotó: Nemes Róbert

Forrás: https://www.egerhirek.hu/2019/07/22/munkasszallo-epul-a-kistalyai-uton/kozelet/molnartibor

Az elmúlt év végén immár harmadik alkalommal jelent meg az az 5 milliárd forintos keretösszegű program, amelynek keretében a korábbinál is kedvezőbb feltételekkel pályázhattak munkásszállók építésére, valamint felújítására a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok.

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az EVAT Zrt. pályázatot nyújtott be támogatás igénylésére a munkásszálló kialakításához.

Az idén május 15-én előterjesztett támogatási igényre a pénzügyminiszter miniszteri döntésében közel 300 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás megítéléséről döntött.

A várhatóan kb. fél milliárd Ft-ból megvalósuló beruházási projekt során egy 1440 m2-es, a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű, 111 fő befogadására alkalmas létesítmény jön majd létre kiszolgálva a Déli iparterületen, illetve Eger város egyéb részein működő vállalkozások, intézmények, ez irányú igényeit.

A projekt keretében megvalósuló felújítással és funkcióváltással egy olyan szolgáltatást tudnak biztosítani a vállalkozások számára, mely a munkaerő mobilitás növelésével támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat, a foglalkoztatási és foglalkoztathatósági szint növelését, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítását.

 

Az EVAT Zrt felhívja az autósok figyelmét, hogy május 01-től változik a parkolási rend Eger városában.

A fizető közterületi parkolók közül a Bitskey Aladár uszoda déli része előtti, a Petőfi téri, a Fürdő utcai és a Csákány utcai parkolóhelyeken május 01-től szeptember 30-ig terjedő időszakban minden nap 08 órától 18 óráig fizetni kell a parkolásért. A fizetendő díj óránként 280,-Ft.

A Szépasszonyvölgy egész területén május 1-től szeptember 30-ig minden nap 12 órától 20 óráig kell a parkolásért fizetni az alábbiak szerint:

Személygépkocsi:  óránként                              200,-Ft

Autóbusz:                félnapi jegy (4 óra)           1.500,-Ft

Kérjük, ne megszokásból parkoljanak, figyeljék az információs táblákat.

                                  

                                                                                                   EVAT Zrt.

                                                                                   Közterületi Parkoló üzemeltető

2019. április 12.
Az egri távhőszolgáltató 2019-ben is csatlakozott a Távhőszolgáltatás Napja országos rendezvényeihez. Az EVAT Zrt. ezen a napon is szeretné megmutatni, hogy a távhő kényelmes, biztonságos és környezetbarát szolgáltatás!

Az EVAT Zrt. azonnali belépéssel felvételt hirdet távhőrendszer üzemeltetési feladatainak ellátására, megszakítás nélküli munkarendben.

Felhívjuk az autósok figyelmét, hogy Egerben május 20-án és május 21-én, a közterületi parkolók használatáért nem kell díjat fizetni kivétel

A Kormány 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelete
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Az EVAT Zrt. Eger, Szépasszony-völgy Vásártér területén 2018. március 29. napjától faházakat ad bérbe vásározó tevékenység végzése céljából.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Eger "legédesebb" kiállítása a Kopcsik Marcipánia (Eger, Harangöntő u. 4.) 2018. február 19. napjától változatlan nyitva tartással várja az érdeklődőket.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2018. évre érvényes parkoló bérleteket 2017. december 18. napjától megvásárolhatják a Zalár u. 1-3.sz. alatti ügyfélszolgálaton.

A 2017. április 12-én megrendezésre kerülő Távhőszolgáltatás Napja alkalmából az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Zrt. rajzpályázatot hirdet Eger összes általános iskolája részére.
Rajzpályázat témája:
„Környezetbarát energia a jövőnkért”

47. /2020. (V.04.) számú polgármesteri határozat:
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozattal kezdeményezem az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetés útján történő bérbeadására vonatkozó alábbi pályázati felhívás közzétételét:

Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.) 2020 
február 24.-én 11 órakor nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni a tulajdonát képező
3300 Eger, Dobó tér 3. fsz.1 sz alatt található 4902/A/1 hrsz. nyilvántartott üzlethelyiségből 185 m2 alapterületű üzletrészt.

Bérbeadás feltételei:

Elvárt legalacsonyabb havi bérleti díj:           462.500,-Ft+ÁFA

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2021. májusában kerül sor.

Az ingatlan megtekinthető: 2020. február 11.-én és 2020. február 20.-án 11.00-11.30 óra

Bérlet időtartama:            5 év

Szerződéskötés az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap

A pályázó három havi (1.387.500,-Ft) bérleti díjnak megfelelő  pályázati biztosítékot köteles fizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi  bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni  ami óvadékként a tulajdonosnál marad.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

 • Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
 • Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
 • A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

 • személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
 • egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
 • ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
 • az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
 • EVAT Zrt felé nincs díj tartozása.

A meghirdetésre kerülő üzletrész az előző időszakban pénzintézeti tevékenység végzésére volt kialakítva.  A leendő bérlőnek a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges átalakításokat saját költségen kell elvégeztetni. Az ingatlanban a működéshez minimálisan elvárt felújítási munkák az alábbiak:

 • elektromos hálózat kiépítése, szabványosítás
 • fűtési rendszer korszerűsítése (hőmennyiségmérők felszerelése)
 • belső vakolat javítása, tisztasági festés
 • burkolat csere 

A licites eljárás feltételeiről további tájékoztatás személyesen az EVAT Zrt. vagyon-és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon a 36/511-757-os számon kérhető.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

                                                                                              EVAT Zrt. Igazgatósága

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2017. évre érvényes, az EVAT Zrt. által kiállított közterületi parkoló bérleteket az ügyfélszolgálati irodában 2016. december 19.-től lehet megvásárolni (Eger, Zalár J. u. 1-3.)

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás