.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Ingatlanok bérbeadása Nov.26.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2019.november 26.-án , 10:00 órakor nyílt versenyegyeztetés útján 
bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket
 (az összegek Ft-ban értendők).

 

Cím

 

Hrsz.

 

Funkció

 

Alap-
terület (m2)

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

 

Pályázati biztosíték

Megtekinthető-ség a helyszínen

Gárdonyi u. 1.

5679

pavilon

23

500.040,-

125.000,-

előre egyeztetett időpontban

Bajcsy Zs. u. 1

4937/B/3

üzlet

35

1.195.200,-

298.800,-

előre egyeztetett időpontban

Dobó tér 22

5476/A/1

üzlet

25

869.850,-

217.500,-

2019.11.25.
9.00 -9.30 óra 

Dobó tér 3. fsz. 2

4902/A/2

iroda

64

2.910.000,-

727.500,-

2019.11.25.
9.30 -10.00 óra

Széchenyi u. 56.

4789/A/1

üzlet

42

1.066.080,-

266.500,-

előre egyeztetett időpontban

 

Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz  EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér). 

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.

A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év  

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2020. májusában kerül sor.

A licitlépcső: 10.000,- Ft.

A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára.
A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka bérlőnek nincs.

Az üzlet a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban.

Az üzlethelyiségek üresen kerülnek bérbeadásra.
Az üzlethelyiségek albérletbe nem adhatóak. 

I. és II. körzetben a használtruha-kereskedés önkormányzati tulajdonú üzlet helységben nem folytatható. 

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.

Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 - A legmagasabb összegű ajánlat

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

  • Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
  • Az ajánlattevő az eljárás megkezdését  követően visszalép
  • A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

  • személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum, 
  • egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban, 
  • ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása, 
  • az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A nyílt versenyeztetés eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon. 
Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás