.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

ÚJ VÁSÁRLÁSI IDŐSÁV A PIACCSARNOKBAN

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. június 11-én megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
22/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete
az Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő vásárra és piacra vonatkozó
védelmi intézkedésekről szóló 16/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerinti vásárt és piacot, a 65. életévét betöltött személy 09.00 óra és 11.00 óra közötti időben látogathatja. Ezen idősávban kizárólag a 65. életévét betöltött személy látogathatja a fentiek szerinti vásárt és piacot.

Záró rendelkezések
2. §

(1) Ez a rendelet 2020.június15-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Mirkóczki Ádám polgármester                     Dr. Andráskó Dénes jegyző

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás