.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Pályázatkiírás az EVAT Zrt vezérigazgatói feladatainak ellátására

Pályázat az EVAT Zrt vezérigazgatói feladatainak betöltésére

 

az EVAT Zrt. Igazgatósága

az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3., Cg.: 10-010-020014, adószám: 10592803-2-10)

 

vezérigazgatói feladatainak betöltésére pályázatot hirdet.

 

 1. Betöltendő feladatkör: Vezérigazgató – az EVAT Zrt. munkaszervezetének vezetője.

A vezérigazgatói munkakör a társaságnál főállású, határozatlan idejű munkaviszony keretében tölthető be. A munkakör az Mt. 208-211. §.-ai szerinti vezető állású munkaviszonynak minősül.

 

 1. A társaság rövid ismertetése:

A társaság egyedüli részvényese Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság Eger és térsége területén végzi tevékenységét.

 

 1. A vezérigazgató feladata:
 • az EVAT Zrt. munkaszervezetének vezetése, irányítása, a társaság operatív irányítása, vezetése, válságkezelési, szakmai feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
 • a társaság hatályos jogszabályoknak, az EVAT Zrt. alapszabályának, valamennyi belső szabályzatának, EMJV Önkormányzata Közgyűlési határozatainak (alapítói határozatok) és az EVAT Zrt. Igazgatósága határozatainak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
 • a társaság képviselete származtatott, együttes cégjegyzési jog alapján hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
 • a társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
 • a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály, az EVAT Zrt. alapszabálya, belső szabályzatai alapján nem tartoznak a társaság egyedüli részvényese (EMJV Önkormányzata), az EVAT Zrt. Igazgatósága vagy más társasági szerv hatáskörébe;
 • kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

 

A feladatok és hatáskörök konkrétan a vezérigazgatói munkaszerződésében kerülnek meghatározásra.

 

 1. A vezérigazgatói feladatkör időtartama:

A vezérigazgatói munkakör 2021. február 1. napjától tölthető be, a munkaviszony határozatlan időre szól.

Díjazás megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint testület gyakorolja.

 

 1. Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú jogi, közgazdasági vagy mérnöki végzettség megléte,
 • minimum 5 éves referenciákkal igazolt vezetői gyakorlat,
 • válságmenedzselési tapasztalat előnyt jelent,
 • önkormányzati igazgatási rendszer ismerete előnyt jelent,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn az Mt.-ben a vezető állású munkavállalóra vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró okok.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 19. 16.00 óra.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot az EVAT Zrt. Igazgatósága részére az EVAT Zrt. Titkárságra kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban az alábbi címre megküldve: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. A borítékon kérjük feltüntetni: „Vezérigazgatói pályázat”

 

 1. Információ kérhető: Fejesné Zsiga Krisztina, Tel.: 36/511-759

 

 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.

 

 1. A pályázat elbírálásának módja:

Amennyiben szükséges, személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatot az EVAT Zrt. Igazgatósága bírálja el.

 

Az EVAT Zrt. Igazgatósága fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Eger, 2020. december 17.

 

EVAT Zrt. Igazgatósága

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás