.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Pályázat - MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak betöltésére

Pályázat a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak betöltésére

az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az EVAT Zrt. közvetett irányítása alatt álló MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak betöltésére pályázatot hirdet.


1. A MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Törvényház utca 15., Cg. 10-09-030273, adószám: 11708616-2-10)

2. Betöltendő tisztség, feladatkör: Ügyvezető. Az ügyvezetői tisztség a társaságnál főállású munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban tölthető be.

3. A társaság rövid ismertetése:
A társaság kizárólagos tulajdonosa az EVAT Zrt. (közvetlen irányítás), az alapítói jogokat az EVAT Zrt. Igazgatósága testületként gyakorolja. A társaság döntően Eger és térsége területén végzi tevékenységét.

4. Az ügyvezető feladata:
• a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, válságkezelési, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
• a társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
• a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
• a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
• a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének (az alapítói jogokat gyakorló EVAT Zrt. Igazgatósága) vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

A feladatok és hatáskörök konkrétan az ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.

5. Az ügyvezetői feladatkör időtartama:
Az ügyvezetői feladatkör 2021. május 11. napjától tölthető be határozatlan munkaviszony vagy határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében.
Díjazás megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).
Az ügyvezető felett munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat, megbízási jogviszony esetén a megbízói jogkört az EVAT Zrt. Igazgatóság, mint az alapítói jogokat gyakorló testület gyakorolja.

6. Pályázati feltételek:

• televíziós és/vagy marketing területen szerzett minimum 3 év tapasztalat
• magyar állampolgárság,
• felsőfokú végzettség,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• minimum 1 éves referenciákkal igazolt vezetői gyakorlat,
• változás- és /vagy válságkezelési tapasztalat előnyt jelent.

Elvárt kompetenciák:

• felelősségteljes, önálló munkavégzés,
• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
• szakmai koncepció benyújtása a válságkezelésről a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft-nél.
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• szakmai gyakorlat igazolása,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.-ben (új Art.) meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró okok.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 4., 16.00 óra

9. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot az EVAT Zrt. Igazgatósága részére az EVAT Zrt. Titkárságra kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban az alábbi címre megküldve: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat – Média Eger”

10. Információ kérhető: EVAT Zrt. titkárság, Tel.: 36/511-788

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 7.

12. A pályázat elbírálásának módja:
Amennyiben szükséges, személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük.

Az EVAT Zrt. Igazgatósága fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Eger, 2021. április 21.

EVAT Zrt. Igazgatósága

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás