.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Ingatlan bérbeadása - Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az
EVAT Zrt. nyilvános versenyeztetés útján bérbe kívánja adni az
Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséget

(összegek Ft-ban értendők)

 

Cím

 

Hrsz.

 

Funkció

 

Alapterület m2

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

 

Pályázati biztosíték

Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 4

 

4954/A/1

 

üzlet

 

47

 

1.443.870,-

 

361.000,-


A Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása nyilvános közzététel útján történik.
Közzététel módja: Városi Újság, Városi Televízió képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, www.evatzrt.hu honlapon

A pályázatok leadásának határideje: 2021. szeptember 09. 15 óra

A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással-, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva kell benyújtani Eger, Zalár u. 1-3.sz. alatti EVAT Zrt. központi irodaépület titkárságán.

Az ingatlan megtekinthető: 2021. szeptember 07-én 10.00 órakor

Eredményhirdetés ideje és helye: 2021. szeptember 14.-én EVAT Zrt. titkárság

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év,
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2022. májusában kerül sor.

A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a nyilvános eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontban.

Az üzlethelyiség albérletbe nem adható.
I. és II. körzetben a használtruha-kereskedés önkormányzati tulajdonú üzlethelységben nem folytatható.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.

Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat
A pályázat értékelésénél az Önkormányzat az alábbi bírálati szempontokat veszi figyelembe:
• legmagasabb ajánlat az induló éves nettó bérleti díjra
(legmagasabb összeget megajánló résztvevő 100 pont, a további ajánlattevők annyit pontot kapnak, ahány százalékát teszi ki az ajánlatuk a legmagasabb ajánlatnak)
• az üzlethelyiségben tervezett tevékenység, amelynek minősége elvárható az üzlethelyiség turisztikai frekventált elhelyezkedésétől
(idegenforgalmi és turisztikai tevékenységet megvalósító ajánlatnál 5 pont, a további tevékenységeknél 3 pont )

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat:
- személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
- egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
- éves nettó bérleti díjra vonatkozó nyilatkozat
- tervezett funkció részletes bemutatása
- az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
- nyilatkozat, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A nyilvános versenyeztetési eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás