.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

Ingatlan értékesítés

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az
 EVAT Zrt. 2018. december 19.-én 900 órakor
nyílt versenyeztetés útján értékesíti az 
Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi helyiséget.

Eger, Dr. Nagy János u. 24. szám (egri 4508/A/25 hrsz). alatti 11 m2
alapterületű garázs helyiséget, az alábbi pályázati kiírás alapján.

 

Az induló nettó vételár: 1.150.000,- Ft.
Licitlépcső: 10.000,- Ft
Pályázati biztosíték: 115.000,-Ft
Elővásárlási jog: a jelenlegi bérlőt megilleti


Versenytárgyalás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér).

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Adásvételi szerződés az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló vételárra történő ajánlattételnek minősül.

Az ajánlatok bírálati szempontja:

o A legmagasabb összegű ajánlat

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
 Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
 Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
 A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
 személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
 ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárás feltételeiről további felvilágosítás személyesen az EVAT Zrt. vagyon-és hátralékkezelési csoportjánál, vagy telefonon a 36/511-735-os számon kérhető.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás