.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

Ingatlan értékesítés

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeket nyilvános versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet alapján az alábbiak szerint:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

az Az EVAT Zrt. nyilvános versenyeztetés útján értékesíti az Önkormányzati tulajdonban lévő Eger, Köztársaság tér 10. szám (egri 9174) alatti 641 m2 alapterületű, „kivett pártház” megnevezésű ingatlant, az alábbi pályázati kiírás alapján:

A legalacsonyabb bruttó eladási ár: 44.607.000,- Ft.
Pályázati biztosíték: 4.460.700-Ft
Elővásárlási jog: -

A pályázatok leadásának határideje: 2021. január 26.
A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva kell megküldeni az EVAT Zrt. Eger Pf. 98 postacímre.

Az Eger, Köztársaság tér 10. sz. 9174. hrsz.-ú ingatlan leendő tulajdonosának kötelezettsége az ingatlanon (legalább részben) 1 éven belül gyógyszertári funkciót megvalósítani, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történő visszavásárlási jog biztosításával.

Az ingatlan megtekinthető: 2021. január 21-én 10.00 órakor

A pályázati biztosítékot 2021. január 25. 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára.

A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár:
- a kiírás visszavonásától,
- az eljárás eredménytelenségének megállapításától,
- a nyertes ajánlattevő kivételével az ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Eredményhirdetés helye és ideje: 2021. február 02.
Adásvételi szerződés kötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló vételárra történő ajánlattételnek minősül.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

A pályázat értékelésénél az Önkormányzat az alábbi bírálati szempontokat veszi figyelembe:
1. a legmagasabb ajánlati vételár

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat:
-  Személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
- Egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban A pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat
-  Nyilatkozat, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően 15 napon belül egy összegben megfizeti
-  Nyilatkozat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása
-  Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő vállalja a 3300 Eger, Köztársaság tér 10. szám 9174 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépését követően 1 éven belül az ingatlanon (részben) gyógyszertári funkció valósul meg
-  Nem természetes személy esetén az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat

Az eljárás feltételeiről további felvilágosítás a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás