.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

Ingatlan értékesítés, Eger, Széchenyi u. 4. 4916/A/2 hrsz.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeket nyilvános versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet alapján az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

Az EVAT Zrt. nyilvános versenyeztetés útján értékesíti az Önkormányzati tulajdonban lévő

Eger, Széchenyi u. 4. szám (egri 4916/A/2 hrsz) alatti 150 m2 alapterületű, üzlet megnevezésű
helyiséget, az alábbi pályázati kiírás alapján:

A legalacsonyabb eladási ár: 56.279.000,- Ft.
Pályázati biztosíték: 5.628,000-Ft
Elővásárlási jog: -

A pályázatok leadásnak határideje: 2021. február 3. 16.00 óra
A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással-, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva kell megküldeni az EVAT Zrt. Eger Pf. 98 postacímre vagy személyesen az EVAT Zrt. titkárságára (cím: 3300 Eger, Zalár József u. 1-3.).

Az ingatlan megtekinthető: 2021. február 1-én 10.00 órakor

A pályázati biztosítékot a 2021. február 3. 12.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára.

A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár:
- a kiírás visszavonásától,
- az eljárás eredménytelenségének megállapításától,
- a nyertes ajánlattevő kivételével az ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Eredményhirdetés helye és ideje: 2021. február 8.
Adásvételi szerződés kötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló vételárra történő ajánlattételnek minősül.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

A pályázat értékelésénél az Önkormányzat az alábbi bírálati szempontokat veszi figyelembe:
1. az ajánlat összege (a legmagasabb összeget megajánló résztvevő 100 pont, a további ajánlattevők annyi pontot kapnak, ahány százalékát teszi ki az ajánlatuk a legmagasabb ajánlatnak)
2. a vételár teljes megfizetése (a szerződést követő 5 munkanapon belül 5 pont; 1 hónapon belül 4 pont; 3 hónapon belül 3 pont; 6 hónapon belül 2 pont, 6 hónapon túl 1 pont)
3. a tervezett, elsősorban homlokzati felújítás tartalma (a szerződést követő 12 hónapon belül 5 pont-12-18 hónap között 3 pont; 18 hónapon túl 1 pont,)
4. az ingatlan tervezett hasznosítása, funkciója (magas minőségű szolgáltatás esetén 3 pont)

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat:
 Személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
 Egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban
 A pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat
 A vételár összegére, fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozat
 Nyilatkozat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása
 Nem természetes személy esetén az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
 Nyilatkozat a tervezett hasznosításról
 Nyilatkozat a tervezett felújítás tartalmáról

Az eljárás feltételeiről további felvilágosítás a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás