.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

INGATLAN BÉRBEADÁS 2021.07.15.

Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.)
2021. július 15.-én 10 órakor nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni a tulajdonát képező
3300 Eger, Dobó tér 3. fsz.1 sz alatt található 4902/A/1 hrsz. nyilvántartott üzlethelyiségből 185 m2 alapterületű üzletrészt.

Bérbeadás feltételei:
Elvárt legalacsonyabb havi bérleti díj: 465.000,-Ft+ÁFA
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2022. májusában kerül sor.
Az ingatlan megtekinthető: 2021. július 13.-án 10.00-10.30 óra

Bérlet időtartama: 10 év
Szerződéskötés az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap
A pályázó három havi (1.395.000,-Ft) bérleti díjnak megfelelő pályázati biztosítékot köteles fizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni ami óvadékként a tulajdonosnál marad.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
- személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
- egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
- az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
- EVAT Zrt felé nincs díj tartozása.

A licites eljárás feltételeiről további tájékoztatás személyesen az EVAT Zrt. vagyonkezelő divíziójánál, vagy telefonon a 36/511-757-os számon kérhető.
Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

EVAT Zrt. Igazgatósága

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás