.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Cégfilozófia

Az EVAT Zrt. Eger Város Önkormányzatának többségi tulajdonával alapított társaság, amely az átvett feladatok mellett

 • Saját arculattal rendelkező,
 • Sok lábon álló,
 • Tevékenységeinek sokszínűségében egyre bővülő, megújuló, korszerűsödő,
 • Az érdekelt felei valós és látens igényeit folyamatosan emelkedő, magas színvonalon kielégítő, ugyanakkor
 • A költségeivel racionálisan gazdálkodó, többletértéket előállító gazdálkodó szervezetként kíván hosszútávon jelen lenni a régióban.
  E küldetés teljesítése érdekében a felső vezetés elkötelezett a minőségi szolgáltatás és folyamatos fejlesztés iránt, amely folyamatba - e CÉGFILOZÓFIA tudatosításával - a Társaság valamennyi alkalmazottját be kívánja vonni, és elkötelezetté kívánja tenni.

A vevőközpontúságot (érdekelt felek), mint sikertényezőt a legfontosabb faktornak tekintve, az Rt. hosszú távú sikerességét az érdekelt feleknek nyújtott hasznosságot, többletértéket, lelkesedést kiváltó teljesítményben látja, így:

 • A Társaság tulajdonosai, fogyasztói, ügyfelei, munkavállalói és a társadalom elégedettségének növelésére törekszik.
 • Az elvárásoknak megfelelően folyamatosan biztosítja a távhő szolgáltatási igények korszerű és környezetbarát teljesítését, megteremtve ehhez a magas színvonalú szakmai tudást, tőke erőt, technikai hátteret annak érdekében, hogy versenyképes, eredményes, és fogyasztói költséggazdálkodásra is lehetőséget adó távhőszolgáltatás valósuljon meg.
 • A kezelésünkben lévő önkormányzati - és saját tulajdonú lakás - és nem lakás célját szolgáló helyiségeket, távhő termelői és távhő szolgáltatói berendezések a megkötött szerződések szerint, üzembiztosan működtetjük, állagukat folyamatos beruházásokkal megőrizzük, javítjuk, korszerűsítjük.
 • Tevékenységeinkkel összhangban a működés környezetre gyakorolt hatásait a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk. A környezet szennyezésének megelőzésére törekszünk.
 • A tudatos fejlődés érdekében rendszeresen, konkrét célokat tűzünk ki magunk elé, megtervezünk a folyamatokat, amelyek megvalósulását nyomon követjük, értékeljük.
 • A folyamatok hatékony működéséhez és a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat megtervezzük, és biztosítjuk.
 • Külső-belső információs rendszerünkkel biztosítjuk a különböző szintű döntések meghozatalához szükséges információkat.
 • Beszállítóinkkal, üzletfeleinkkel partnerségre törekszünk, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építünk ki.
 • Munkavállalóink megelégedettségének növelésére törekszünk. Egészséget megőrző -, biztonságos és kulturált munkavégzés feltételeit megteremtjük. Szakmai kultúrájukat, képzettségüket folyamatosan fejlesztjük annak tudatosításával, hogy mindenkinek a maga szintjén folyamatosan értéktöbbletet kell létrehozni.
 • A folyamatainkat kézben tartva, a hiba okokat és hibalehetőségeket folyamatosan feltárjuk, megszüntetjük, törekedve a megelőzésükre.
 • Költségeinket folyamatosan optimalizáljuk, és kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes, vagyonvesztés nélküli gazdálkodásra, a társasági vagyon folyamatos gyarapítására, a pénzügyi egyensúly és a fizetőképesség megőrzésére.

A kiépített és bevezetett Integrált Irányítási Rendszerünk /ISO 9001; ISO 14001/ és az Egységes Vállalatirányítási Rendszerünk működtetésétől is azt várjuk, hogy:

 • A Társaság tevékenységeinek, részrendszereinek integrálásához folyamatosan továbbfejleszthető alapot adjon.
 • Menedzsment eszközöket is integrálva vezetői eszköz legyen.
 • Az érdekelt felek elvárásai meghatározottak és ismertek legyenek.
 • A minőségi, környezeti paraméterek eléréséhez, fenntartásához szükséges folyamatok szabályozottak (tevékenységek, felelősök, ellenőrzések), és hatékonyak legyenek (költségtakarékosság javulás, időráfordítás csökkenés, minőségi paraméterjavulás, környezetterhelés csökkentés folyamatos javulás).
 • A rendszer segítse az egyes tevékenységekhez szükséges erőforrások (pénzügyi, infrastrukturális, humán, információ) időbeni meghatározását, biztosítását, és az elkötelezett, megfelelően motivált, képzett emberi erőforrás rendelkezésre állását.
 • Jól működő kommunikációs csatornák (külső - belső) alakuljanak ki és működjenek.
 • Az Zrt. folyamatai, és a Társaság valamennyi szervezete folyamatosan és tervezetten ellenőrzött, fejlesztett legyen a folyamatokba épített ellenőrzések, a kitűzött célok teljesítésének értékelése, a belső auditok, a vezetőségi átvizsgálások, a folyamatos hibajavítás, a helyesbítő és megelőző tevékenységek révén
 • A KIR folyamatos tökéletesítésével készülünk az európai uniós normatívák (EMAS) alkalmazására,
 • Az ügyfeleink, partnereink adatait belső szabályzat alapján, fokozott biztonsági osztályba sorolt módon kezeljük, védjük.
 • Az EVAT Zrt. gondolkodásában, magatartásában a meglévő szolgáltatások, a racionális-, értéktöbbletet előállító gazdálkodás mellett a jövőben előtérbe helyezi az "alapvető kompetenciák"" (készségek + képességek + technológiák) kifejlesztésére való koncentrálást, a piaci résekre fókuszálást, hogy ez által, olyan pozíciókra tegyen szert, amelyek figyelmet, egyediséget, kiemelkedést biztosítanak hosszútávon szűkebb és tágabb régióban is a Társaság számára.
 • A felsővezetőség vezetői tevékenységén, példamutatásán, az irányítási rendszereken keresztül egy olyan belső környezetet kíván teremteni, amely minden alkalmazottat a fenti cégfilozófiai elvek mentén való munkálkodásra motivál.

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás