.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Az egri távhő története

Az egri távhőszolgáltatás története

1972: december 26-án kezdődött az egri távfűtés története, egy 174 db lakást és 2 db közintézményt ellátó termokonténer üzembe helyezésével.

1973: Az épülő távhőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával Eger Város Tanácsa, a mai EVAT Zrt. jogelődjét, az Ingatlankezelő-Közvetítő és Lakásberuházó Vállalatot bízta meg. Ez évben a rendszer kiegészült egy széntüzelésű Thrumann mozdonykazánnal.

1974: Áprilisban átadásra került a város távhőszolgáltató rendszerének máig legnagyobb létesítménye a Fűtőmű (Malomárok u. 28.), 34 MW beépített hőteljesítménnyel.

1977: Átminősítés következtében a Grónay utcában elindult a távfűtés, ami 2 lakóépület és 1 családi ház, összesen 93 lakás és 15 lakással egyenértékű közület fűtését jelentette.

1983: A Fűtőmű bővült 2 db, egyenként 23 MW hőteljesítményű, forróvizes kazánnal.

1984: Veres Péter utcában 3 lakóépület, 90 lakás fűtésével gyarapodott a távfűtés. A vállalat távhőszolgáltatási tevékenysége kiegészült, az Egertől kb. 20 kilométerre fekvő, Bélapátfalva távhőrendszerének üzemeltetésével. Ennek során 187 lakás fűtési célú hőellátásáról kellett gondoskodni.

1988: A távhőrendszer bővülése befejeződött egészen 2004-ig. Elindult a hőközponti rekonstrukciós program.

1991: Az Ingatlankezelő- Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat (IKLV) átalakult EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársasággá (EVAT Rt.). A részvények 79%-a önkormányzati, 21%-a dolgozói tulajdonba került. A távhőszolgáltatási tevékenység egy vegyes profilú társaságban maradt. Az rt. egy korszerű fűtőművet örökölt, korszerűtlen, rosszul méretezett épületszintű fűtési rendszerekkel, hőközpontokkal és átalánydíjas, államilag támogatott árszabással, amit ez év októberében eltöröltek. A bélapátfalvai távhőszolgáltatás a helyi önkormányzat kezelésébe került.

1992: Egerben egy 80 lakásos épületet, PHARE támogatással, fűtés és melegvíz költségosztókkal szereltek fel. Malomárok u. 8., az első korszerűsített lakóépület Egerben. 4 iskola és 3 lakóépület fogyasztói közössége az általány díjas szolgáltatás helyett a mérés szerinti elszámolást választotta. Az rt. belépett a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségébe.

1993: Júliusban bevezetésre került a teljes körű hőközpontonkénti mérés és mérés szerinti elszámolás. Hosszú távú fejlesztési koncepció született az egri távfűtésre vonatkozóan.

1994: A város közgyűlése elfogadta a lakóépületek energiatakarékosságát és egyéni költségelszámolását támogató rendeletet, mely révén a lakossági fogyasztók 40%-os támogatásban részesülhettek.

1996: Az augusztusi hőelszámoláskor a lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a "jól fizetői" kedvezmény.

1998: Ez évben a korszerűsített lakások száma elérte az összes távfűtött lakásállomány 42%-át.

2001: Az EVAT Rt. Igazgatósága független szakértő céggel elvégeztette a távhőszolgáltató rendszer műszaki, gazdasági és pénzügyi átvilágítását. Az átvilágítás megállapította, hogy a költségek minimalizálására való törekvés nem hatott károsan a létesítmények karbantartására, a műszaki állomány fenntartására. Az EVAT Rt. tulajdonosai döntöttek a vagyon mentén történő szétválásról. A kisrészvényesek novemberben kiváltak a cégből. Ezzel a kiválással létrejött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú EVAT Rt., amelynek fő profilja a távhőszolgáltatás és a vagyongazdálkodás, vagyonüzemeltetés. A cég Igazgatósága zárt meghívásos pályázatot írt ki a város távfűtési rendszerének kogenerációs fejlesztésére.

2002: A Fűtőműben befejeződött a gázmotoros fejlesztés megvalósítása, melynek célja a kapcsolt energiatermelés energetikai hasznának a távhőszolgáltatásban való maximális érvényesítése, a hő minél nagyobb arányú kapcsolt termelése. A gázmotorokból származó hő a saját termelésű hőnél, a kapcsolt termelés előnyei miatt, olcsóbb, így a számlázott hődíj októbertől közel 10%-kal csökkent. Ez évben az rt. megszerezte, többek között a hő és melegvíz-szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségirányítási tanúsítványt. Az augusztusi hőelszámoláskor a "jól fizetői" kedvezmény kibővült a közületi fogyasztókkal.

2004: Ez évben két intézmény: a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium és a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola főépülete új fogyasztóként rákapcsolódott a távhőszolgáltatásra. Jogszabályi visszaminősítés következtében megszűnt a távfűtés a Grónay és Veres Péter utcákban.

2005: Elkezdődött a volt Kemping és a Nagylapos területeken a távhővezeték kiépítésének tervezése. Újabb fogyasztóként távhőellátásra kapcsolódott a volt Gyermekváros területén (Iskola u. 1-3.) egy 36 és egy 97 lakásos társasház. A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola további épületeit (étterem-kávézó) is sikerült a távhőellátásba bekapcsolni. Erre az évre tervezett és megvalósított két hőközponti rekonstrukció összesen 425 lakást érintett, az összes lakásállomány közel 10%-át.

2006: Ez évben új távhővezeték épült az "Északi Sporttelep", a "Műjégpálya" és egy jövőbeni "Malomárok u. irányú bővítés" ellátására. Ezzel újabb területek lettek bevonva a távhőellátásba, ill. váltak elérhetővé. Újabb, 28 lakásos társasház kapcsolódott be a távhőellátásba a volt Gyermekváros területén. Megújult a Fűtőmű irodaépületének homlokzata, a nyílászárók cseréje mellett, a falfelület hőszigetelést és új színt kapott.

2007: Újabb, 28 lakásos társasház kapcsolódott be a távhőellátásba a volt Gyermekváros területén (Iskola u. 1-3.). Ez évben befejeződött a 19 éve tartó hőközponti rekonstrukció sorozat, a Neumann János Középiskola és Kollégium hőközpontjának korszerűsítésével, az E40 hőközpont szétválasztásával. 2007. július 1-vel az EVAT Zrt. kilépett a szabad gázpiacra. Ezzel a közüzemi földgázbeszerzésről a szabadpiaci kereskedelemre történő áttéréssel az egri távhőszolgáltató 8%-kal tudta hődíját csökkenteni.

2015: A Fűtőmű hőtermelői kapacitásának kiemelt fejlesztése során az alkalmazott környezetbarát távhőtermelési technológia jelentős energiahatékonysági korszerűsítése valósult meg.
Ebben az évben a korszerű és korszerűsített lakások száma elérte az összes távfűtött lakásállomány 93%-át.

2015
A korábban tervezett biomassza fűtőmű megépülésének meghiúsulása okán, a gázmotoros partner beruházásában az FK1 jelű, HF 7/12 típusú forróvizes gázkazán elbontásra került és helyette telepítésre került egy, a nyári és átmeneti időszakban a fogyasztói hőigényekhez jobban igazodó 2,5 MW teljesítményű HOVAL gyártmányú forróvizes gázkazán. AZ FK1 jelű gázkazán elbontásával egyidőben a HOK 4/12 típusú gőzkazán is elbontásra került és saját beruházásban a gőzkazán helyére egy a ténylegesen szükséges gőztermeléshez igazodó, jóval kisebb teljesítményű Certuss Junior 500 EG típusú 0,5 t/h-os gyorsgőzfejlesztő került telepítésre. A technológiai célú gőzfejlesztő fő funkciója a nyomástartás, illetve a termikus gáztalanítás.

2017
A régi, bizonytalan működésű 2 db SVANEHØJ gyártmányú téli keringető szivattyúk kiváltásra kerültek, helyettük beépítésre került egy új, korszerű frekvenciaváltós KSB gyártmányú szivattyú.
Az Eger, Kapor Elemér u. 2/A. szám alatt épülő 16 lakásos lakóépület bekötő vezetéke került megépítésre, összesen 105 fm nyomvonalon.
Hőközponti rekonstrukció történt az Eger, Cifrakapu u. 37-47. szám alatti lakóépületet ellátó felhasználói hőközpontban. A régi állandó tömegáramú hőközpont változó tömegáramú rendszerhez igazodó hőközponti átalakítása valósult meg.

2018
A távhővezeték-hálózat három végpontjáról - GPRS hálózaton keresztül – szabályozásra kerültek a Fűtőműben levő téli és nyári primer keringető szivattyúk. A hálózaton keresztül érkező három nyomás jel közül, a mindenkori legalacsonyabb értékhez történik a primer keringető szivattyúk fordulatszámának a beállítása, amellyel jelentős villamos energia megtakarítás érhető el.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által 2017-ben bevezetett Távhő Ökocímkét a társaság sikeresen pályázta meg, amely 2018. május 17-én Tapolcán a szövetség konferenciáján átadásra került. Az egri távfűtés besorolása az egyes szempontok szerint:
Primerenergia-hatékonysága: „D”
Zöldenergia felhasználása: „F”
CO2 kibocsátása: „C”
A társaság az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján külső szakértővel elvégeztette a társaság energetikai auditálását, amely kizárólag a távhőtermelési és a távhőszolgáltatási tevékenységet érintette.

2019
Az Új Széchenyi Terv támogatási rendszerében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése c. pályázat keretében cserére került az FK2 jelű HF-7/12-es típusú, közel 45 éves forróvizes kazán. Az új korszerűbb, jobb hatásfokú berendezés egy szintén 8 MW teljesítményű, BOSCH gyártmányú forróvizes kazán, amely kondenzációs üzemre is alkalmas. A kazánban a földgáz eltüzelése egy modern, 11 MW-os WEISHAUPT földgázüzemű blokkégővel történik, amelynek teljesítménye 15-100% tartományban folyamatosan szabályozható a mindenkori fogyasztói hőigénynek megfelelően. Az új blokkégőnek köszönhetően a károsanyag kibocsátás jóval az előírt érték alatt tartható csökkentve ezzel a környezeti terhelést.
Az év során 4 db hőközpont teljes rekonstrukciója történt meg, állandó tömegáramról változó tömegáramra. Ezek a Kallómalom u. 68-84. és a Kallómalom u. 2-12. lakóépületeket, továbbá a Tinódi Sebestyén Tagiskolát illetve a Benedek Elek Óvodát ellátó hőközpontok.
A Szalapart utcában épülő lakópark két épületének távhő ellátásához szükséges bekötővezeték került kiépítésre. A lefektetett előreszigetelt vezeték nyomvonal hossza 30 fm.
A Felsővárosi Sporttelep új épületének távhő ellátásához 68 fm nyomvonalon vezeték került kiépítésre, valamint a megnövekedett teljesítmény igény kielégítésére hőközponti berendezés bővítése történt meg.

2020
A Társaság még 2015-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségéről” című KEOP-5.4.0 kódszámú pályázatán, ami révén 88,68 MFt-os támogatásban részesült.
A megkötött Támogatási Szerződés alapján ezen összeget energiahatékonysági beruházásra kellett 2020. december 31-ig felhasználni, továbbá az összeget más pályázat önrészeként nem lehetett elszámolni.
A szerződési kötelezettségnek eleget téve a Társaság a fűtőműben egy 3 x 80 m3-es primer hőtárolós tartályparkot létesített, amelyre a gázmotor partner is rákötött.

2021
Az 1/2020. (I.16.) MEKH rendelet előírása alapján a Fűtőműben levő téli és a nyári keringető szivattyúk villamos energia almérése valósult meg, mivel ezen berendezések villamos teljesítménye 50 kW-nál nagyobb és az éves üzemidejük az 1000 üzemórát meghaladja.
A lekötött gázteljesítmény túllépésének megakadályozása végett az aktuális földgáz teljesítmény kijelzésére alkalmas rendszer valósult meg.
Az Eger, Töviskes tér 10-11. számú épületek között vasbeton védőcsatornában futó, 40 éves primer hőhordozó közeget szállító szekunder vezeték kiváltása történt meg 30 fm nyomvonalon, előszigetelt vezeték párral.
Primer távhővezeték építés történt a Sugár István u. 7. szám alatt épülő 7 lakásos társasházhoz. Az újonnan épített nyomvonal hossza 60 fm.
A társaság megújította a Távhő Ökocímkét, az új besorolás szerint:
Primerenergia-hatékonysága: „C”
Zöldenergia felhasználása: „F”
CO2 kibocsátása: „C”

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266 Porta
.36 536-280 Ügyfélszolgálat
80 204-979 HibabejelentésKapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777  Porta
.36 511-735 Ügyfélszolgálat